Ons Aanbod

Hai-5

Wij vinden dat jeugdigen het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Wij staan voor sociale inclusie. We wensen dat onze jeugdigen en gezinnen participeren in de maatschappij, binnen hun eigen mogelijkheden.

Samen met alle betrokkenen werken we effectief en doelgericht aan een mooi toekomstperspectief. Daarom zijn we er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader, moeder en verzorger. En voor elke professional die bij de jeugdige en het gezin betrokken is.

Hai-5 voor een onbezorgde glimlach dag en nacht.

services

activities

Groepsbegeleiding- en behandeling

Bij Hai-5 bieden we zowel groepsbegeleiding als groepsbehandeling. Groepsbegeleiding zijn leuke en leerzame activiteiten, waarbij iedere jeugdige spelenderwijs werkt aan de doelen die voor hem of haar van toepassing zijn. De activiteiten zijn vormgegeven middels verschillende soorten clubjes zoals een kookclub of een creaclub. Zo kan ieder jeugdige binnen zijn eigen interesses werken aan zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bij de groepsbehandeling krijgen kinderen intensieve begeleiding in een groep. Ook hier wordt gewerkt met een vaste structuur en gezorgd voor een huiselijke sfeer. Naast de individuele aandacht is er ook ruimte voor diversen groepsactiviteiten en trainingen. Centraal staat het vergroten van de competenties van de jeugdige. Tegelijkertijd is de transfer van de groepsbehandeling naar thuis en vanuit thuis naar de groep enorm belangrijk.

activities

Logeren

Door middel van activiteiten als boodschappen doen, koken, opruimen en leren omgaan met geld en andere huishoudelijke taken komen tijdens de logeerweekenden belangrijke doelen aan bod. Zoals het bevorderen van zelfstandigheid en het leren omgaan met normen en waarden. Bij het logeren maken wij altijd zo veel mogelijk een match tussen kinderen op leeftijd en interesses, zo is er bijvoorbeeld een jonge kind logeren maar ook logeren speciaal voor jongens/ meiden vanaf 12 jaar.

activities

Verblijf

Bij Hai-5 hebben we een ‘leefhuis’, dit is voor jeugdigen die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. Het leefhuis is een plek waar de jeugdige zolang als dat nodig is kan wonen. In ons leefhuis wonen maximaal 6 jeugdigen, als zij bij Hai-5 in het leefhuis wonen blijven ouder(s)/verzorger(s) altijd zo veel mogelijk betrokken bij de zorg.

Binnen het ‘leefhuis’ werken intensief samen met het behandelteam van Plinthos, onderdeel van de Mutsaerstichting. Jeugdigen krijgen behandeling op locatie en worden gezien door vaste behandelaren. Daarnaast werken we in het leefhuis samen met SCOOR Pleegzorg en Lionarons.

activities

Individuele begeleiding

Begeleiding op maat voor de jeugdige en het gezin, waarbij gewerkt wordt aan individuele hulpvragen. De jeugdige en het gezin krijgen tools aangereikt waarmee ieder in zijn eigen kracht komt te staan.

De ondersteuning kan plaatsvinden op onze locatie, in de thuissituatie, op scholen of in een werksetting. Het ambulante team bestaat uit enthousiaste professionals, allemaal HBO geschoold en geregistreerd in het Jeugdhulpregister. De individueel begeleider is voor het gezin persoonlijk aanspreekpunt en volgt de ontwikkeling. Wij werken o.a. met psycho-educatie, het reguleren van emoties, ontwikkelen van sociale vaardigheden, leren plannen en organiseren, het invullen van vrije tijd en het vinden van passend onderwijs/werk. Daarnaast worden ouders ondersteund en begeleid in de bewustwording van eigen kennen en kunnen, om dit vervolgens om te zetten in opvoedingsvaardigheden.

activities

Vrijetijdscoach

Onze vrijetijdscoach ondersteunt de jeugdige en verzorgers bij het zoeken naar en deelnemen aan een reguliere vrijetijdsbesteding op het moment dat jeugdhulp niet of niet meer nodig is. Ondersteuning wordt op maat geboden voor zowel de jeugdige als de verenigingen. Ons uitgangspunt hierbij is om jeugdigen in hun eigen buurt of wijk hun hobby te laten uitvoeren, met de ondersteuning die hierbij nodig is.

activities

Kompas

Kompas geeft je richting...
Voor jeugdigen die (gedeeltelijk) niet meer kunnen deelnemen aan onderwijs wordt in overleg met verzorgers, de jeugdige en betrokken hulpverleners Hai-5 ingezet voor een passende dagbesteding in combinatie met onderwijs. De jeugdige en het netwerk krijgen passende handvatten geboden zodat deelname aan onderwijs weer mogelijk wordt.

Over Ons

Philosophy Image
Philosophy Image
Philosophy Image

Je kind in goede handen

Onze visie is zorg dragen voor de jeugdige en ons vooral te richten op de mogelijkheden en kansen die de jeugdige en zijn gezin heeft. Een belangrijk uitgangspunt is de samenwerking met de ouders. We zullen ze adviseren en ondersteunen daar waar dit nodig is. Door de laagdrempeligheid en de ‘huiselijke’ sfeer zijn we toegankelijk voor jeugdigen. Medewerkers zijn met hart en ziel betrokken bij de zorg voor de jeugdige en dat is merkbaar aan de sfeer en de dienstverlening. Jeugdigen zijn onze zorg: in de meest brede zin van het woord. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat jeugdigen zich bij ons thuis voelen.

Onze missie is een professionele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jeugdigen die straks onze maatschappij vormen. Wij zijn medepartner in opvoeden.

Hai-5 is een professionele organisatie die zich ten doel stelt jeugdigen te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast willen wij jeugdigen enthousiasmeren en nieuwe uitdagingen in diverse activiteiten aanbieden om zich zo optimaal te ontwikkelen.

Kleinschalig
Persoonlijk
Ontdekken, spelen & beleven
Optimistisch
Samenwerken
Meedoen

Wat vinden onze ouders?

Ons Team

teammain

Maak kennis met Hai-5

Binnen Hai-5 hanteren wij het motto: ‘’kwaliteit ben je zelf’. Medewerkers zijn voor Hai-5 de kern van de organisatie en geven wij in hoge mate autonomie en zeggenschap, zodat ze ruimte hebben om zich te ontwikkelen en te ontplooien.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met het behulp van de onderstaande gegevens.

Contact

Informatie

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen.

Locatie
Bemelergrubbe 17
6226 NK Maastricht

Neem contact op