Hai! Wat goed dat je er bent!

Iedere jeugdige heeft recht op een onbezorgde glimlach. Daar werken wij samen met de jeugdige, ouders/verzorgers, het gezin en het netwerk van mensen en organisaties rondom de jeugdige keihard aan. Iedere dag opnieuw. Zodat ‘onze’ jeugdigen in een veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien in zijn of haar eigen kracht. En met zijn eigen mogelijkheden kan uitgroeien tot een mooi en betekenisvol mens.

Samen op weg naar een onbezorgde glimlach

Iedere jeugdige is uniek. Vanuit zijn eigen kracht en met zijn eigen mogelijkheden kiest een jeugdige zijn eigen weg naar die onbezorgde glimlach. Hai-5 stimuleert, faciliteert en ondersteunt jullie daarbij. Met als doel het creëren van een inspirerende en veilige situatie waarin de jeugdige zijn eigen weg kiest en die gekozen route doorloopt. Op dit traject is Hai-5 de gids die jullie begeleidt, de routewijzer die jullie de juiste richting op stuurt en de veilige haven waarop jullie kunnen terugvallen. Samen zijn we steeds onderweg naar die onbezorgde glimlach.

Om je beter uit te leggen wat wij allemaal doen en wat we voor jou kunnen betekenen, kun je een keuze maken. Ben jij een jeugdige die een hulpvraag heeft? Klik dan op jeugdigen. Ben jij de ouder of verzorger van een jeugdige die de ondersteuning van Hai-5 zou kunnen gebruiken? Klik dan op ouders/verzorgers. Of ben jij een zorgprofessional die in het belang van een jeugdige onze dienstverlening wilt inschakelen? Klik dan op zorgprofessional.

Een kijkje nemen… Locatie ‘Grubbe’

Een kijkje nemen… Locatie ‘Leefhuis’

Actueel

De kracht van dichtbij

 

Onder de noemer ‘De kracht van Dichtbij’ gaan wij vanaf 1 januari 2023 een samenwerkingsverband aan met 13 andere jeugdzorgaanbieders in Limburg. Door deze samenwerking geven we gehoor aan de opdracht van de Zuid-Limburgse gemeentes en kunnen we intensiever gebruik maken van aanwezige expertises binnen het samenwerkingsverband. De kracht van deze samenwerking ligt bij één aanspreekpunt voor gemeentes waarbij zorgaanvragen gezamenlijk opgepakt en kwetsbare kinderen en jongeren (en het gezin) optimaal geholpen kunnen worden.

De kracht van Dichtbij is een gezamenlijk initiatief van Plinthos (Mutsaersstichting), Care4Kidz, Hai5, Yvoor, Daelzicht, Anacare, H&G Onderwijs, Moventis, Take your time out, Adelante, Boxchainge, Praktijk voor kind & jeugd, Pureza en Kompas4Kids. Veertien vertrouwde organisaties met elk hun eigen expertise.

#samenwerken #jeugdzorg #dekrachtvandichtbij