Cliëntenraad & Jeugdraad

Hai-5 vindt het van belang dat cliënten meedenken en meedoen. De cliëntenraad van Hai-5 levert een bijdrage aan het behoud en/of verbetering van de kwaliteit van zorg. De onderwerpen betreffen altijd algemene zaken en nooit de persoonlijke situatie van één client. Heeft u een vraag of interesse mail dan naar: clientenraad@hai-5.nl.

 

Wil jij de stem van jeugdigen en ouders bij Hai-5 laten horen? Dan is de cliëntenraad wellicht iets voor jou!

Hai-5 is op zoek naar ouders/verzorgers die lid willen worden van de cliëntenraad. Wil jij je aanmelden? Of heb je misschien nog vragen? Neem contact op met José Broers, de onafhankelijk ondersteuner van de cliëntenraad Hai-5.
José is te bereiken via email:clientenraad@hai-5.nl
 of telefonisch: 06 51 132 362.

 

Waarom vindt Hai-5 een cliëntenraad belangrijk?

 • Hai-5 vindt dat iedere jeugdige recht heeft op een onbezorgde glimlach. Daar werkt Hai-5 keihard aan. Iedere dag opnieuw. Zodat ‘onze’ jeugdigen in een veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien. En met zijn eigen mogelijkheden kan uitgroeien tot een mooi en betekenisvol mens.
 • Hai-5 vindt het belangrijk om een stevige cliëntenraad te hebben. Een raad die kan meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die er voor jeugdigen en ouders/verzorgers toe doen.

 

Wat doe je als lid van de cliëntenraad?

 • Je behartigt gemeenschappelijke belangen van jeugdigen en hun ouders/verzorgers.
 • De bestuurder van Hai-5, Hellen Mingels, vraagt de cliëntenraad om advies of instemming over allerlei zaken die de jeugdigen en hun ouders/verzorgers raken.
 • De cliëntenraad kan ook uit zichzelf adviseren aan Hellen.
 • In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) staat waarover Hellen de cliëntenraad om advies moet vragen en waarover de raad uit zichzelf advies kan geven.

 

Hoe vaak komt de cliëntenraad bij elkaar?

 • De cliëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar op een locatie van Hai-5.
 • De cliëntenraad bespreekt met elkaar wat goed gaat of wat nog beter kan. De raad komt met ideeën en adviezen. Bijvoorbeeld over activiteiten of de aankleding van ruimtes. Of over de verdeling van het beschikbare budget (de begroting) van Hai-5.
 • De cliëntenraad heeft ook minimaal twee keer per jaar overleg met Hellen Mingels.

 

 

Wat doet de cliëntenraad?

 • De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over de zorg- en dienstverlening van Hai-5.Dit doet de raad door gevraagd of ongevraagd te adviseren aan de bestuurder.
 • De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de jeugdigen en hun ouders/verzorgers.
 • De cliëntenraad zorgt ervoor dat de zorg- en dienstverlening van Hai-5 nog beter aansluit op de wensen en behoeften van jeugdigen ouders/verzorgers.
 • De cliëntenraad moet regelmatig de wensen en meningen van jeugdigen en ouders/verzorgers inventariseren.
 • De cliëntenraad organiseert enkele keren per jaar een brainstorm met jeugdigen zelf via de jeugdraad van Hai-5.

 

Wanneer kan ik lid van de cliëntenraad worden?

 • je ontvangt zorg van Hai-5
 • je wilt de jeugdigen en ouders/verzorgers van Hai-5 een stem geven
 • je wilt je kennis, ervaringen en talenten delen
 • je vindt het leuk om samen te werken
 • je kunt goed luisteren naar anderen
 • je bent iemand die kijkt naar mogelijkheden

 

 

Wat levert de cliëntenraad mij op?

 • Uitdaging
 • Ontmoeting
 • Reis- en onkostenvergoeding
 • Desgewenst scholing

 

 Wie zijn de leden van de cliëntenraad: 

Chiel Mooij,

papa van Mischa van 9.

Voorzitter cliëntenraad Hai-5

Mijn reden om bij de cliëntenraad aan te sluiten is dat ik wil bijdragen aan een inclusieve samenleving die neurodiversiteit omarmt, zowel bij Hai-5 als daarbuiten.

 

Diana Faarts,

moeder van Shania en Quinn.

Lid cliëntenraad Hai-5

Ik ben lid geworden van de cliëntenraad omdat ik meer betrokken wil zijn als ouder en mee wil denken met Hai-5, om samen dingen te doen en op te lossen, om samen te kijken naar zaken die leuk of minder leuk zijn.

 

Samantha Kostons, 

moeder van vier kinderen.

Lid cliëntenraad Hai-5

Ik heb mij aangesloten bij de cliëntenraad om samen met ouders en jeugdigen te kijken wat goed gaat en wat misschien anders kan. Hierin vind ik het vooral belangrijk om het vanuit de jeugdigen te zien/horen.

 

José Broers, 

mijn man heeft twee kinderen en samen hebben we drie kleinkinderen

Binnen Hai-5 ben ik onafhankelijk ondersteuner van de Cliëntenraad.

Ook onderhoud ik de contacten met de Jeugdraad en leg ik  verbindingen tussen beide raden.

De cliëntenraad en jeugdraad denken mee en doen mee. Zetten hun talenten in, adviseren, denken mee over bijvoorbeeld activiteiten.

Het is mooi om daarbij te mogen ondersteunen.