Wachtlijst

We hanteren een wachtlijst voor het leefhuis, de jeugdige kan aangemeld worden bij Hai-5 en er wordt vervolgens per periode met een screening gewerkt. Het perspectief op dit moment is dat rond zomervakantie 2021 weer plek komt. Voor alle overig aanbod is er momenteel geen wachtlijst.